Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες από το Internet.


Πρόσθεση   
  
Εκπαιδευτικά προγράμματα για να τα κατεβάσετε.

https://online.seterra.com/en/p/sebran   News - GCompris
Σε αυτό το παιχνίδι με την κρεμάλα
 να βάλετε Greek στην εγκατάσταση. 

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ

https://www.ζωγραφίζω.com/%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%82.html

Το ιστολόγιο αυτό θα μας βοηθήσει στο μάθημά μας. Μπορείτε να το παρακολουθείτε και από το σπίτι.